Collection: Adolfas Vaičaitis

Vaičaitis Adolfas (1915 06 16, Plikiškiai - 2015 03 29, Melburnas), lietuvių grafikas, knygų iliustruotojas, tapytojas. 1939 baigė Kauno meno mokyklą (mokėsi pas A. Galdiką). 1941–44 Valstybinės leidyklos Kaune Meno skyriaus vedėjas. 1944 pasitraukė į Vakarus, 1945–49 gyveno Vokietijoje, vėliau persikėlė į Australiją. Nuo 1940 dalyvavo parodose (Lietuvoje, Vokietijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje). Skaitė paskaitas meno klausimais lietuvių bendruomenei, yra buvęs lietuvių Kultūros fondo Australijos valdybos pirmininku.
Ankstyvieji kūriniai realistiniai, grakščių linijų, vėlesni – modernistiniai, ekspresyvaus piešinio. Jų turi Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Šiaulių universiteto biblioteka.
Iš leidinio “TERRA AUSTRALIS INCOGNITA. Lietuvių menininkai Australijoje” (LDM, Vilnius 2019): “Minimaliomis priemonėmis sukurti įspūdingi vizualūs reginiai, imponuojantys plastišku, muzikaliu linijų ir formų judėjimu, atsitiktiniu spalvinės dėmės pasklidimu, jos nutekėjimo grožiu, kalba apie A. Vaičaičio, grafiko ir tapytojo, meistrystę, apie laisvą ištobulintos rankos judesį, kuriame susijungė spontaniška vakarietiška ekspresija ir meditatyvinė, Rytais dvelkianti ekspresija.”