Collection: Viktoras Petravičius

Viktoro Petravičiaus kūryba – viena iškiliausių XX a. lietuvių grafikos viršūnių. Dailininkas savitai įkūnijo tarpukario lietuvių dailei iškilusį siekį ilgaamžių liaudies kūrybos tradicijų dirvoje ugdyti naują, laiko dvasią išreiškiantį meną. Šios nuostatos formavosi Petravičiui dar besimokant Kauno meno mokyklos Adomo Galdiko vadovaujamoje grafikos studijoje. Galdikas skatino mokinių atvirumą Vakarų dailės naujovėms, diegė modernėjančią liaudies kūrybos meniškumo sampratą.

Gimė 1906 m. gegužės 12 d. Bedaliuose (Šakių r). Mirė 1989 m. 1935 m. baigė Kauno meno mokyklą ir M.Dobužinskio dekoratyvinės grafikos studiją. 1935-1938 mokėsi Nacionalinėje aukštojoje dailiųjų menų mokykloje (Conservatoire Nationale des Arts et Matiers) ir Nacionalinėje dailiojo ir taikomojo meno akademijoje (Ecole Nationale Souperieure des Beaux-Arts) Paryžiuje. 1938 grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Kaune. Priklausė „Formos“ dailininkų kolektyvui. 1937 m. Paryžiaus pasaulinėje parodoje už iliustracijas lietuvių liaudies pasakai „Gulbė karaliaus pati“ apdovanotas Didžiuoju prizu. 1939 m. Kaune surengė personalinę tapybos ir grafikos darbų parodą. 1940–1941 m. dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. 1944 m. su šeima pasitraukė į Austriją, 1945 apsistojo Vokietijoje. 1949 emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas ir apsigyveno Čikagoje. 1949-1972 dirbo pedagoginį ir kūrybinį darbą. Nuo 1962 buvo Čikagos M.K.Čiurlionio meno galerijos direktorius. Sukūrė iliustracijų medžio ir lino raižinių technika, estampų; nutapė paveikslų; išraižė daug ekslibrisų, iš jų seriją 400 metų pirmosios lietuviškos knygos sukakčiai paminėti; monotipijų. Jo kūrybai būdingos stiprios neoprimityvizmo tendencijos, spontaniška ekspresija, emocingas piešinys, dekoratyvi raižysena. Nuo 1931 m. dalyvavo reprezentacinėse ir apžvalginėse parodose Lietuvoje - 1938 ir 1939 m. Kaune, 1969 m., 1983 m., 1986 m. Vilniuje, jungtinėse parodose Freiburge, Miunchene, Briuselyje, Amsterdame, Paryžiuje, Romoje, Ravenoje, Niujorke, Toronte, Ročesteryje, Floridoje, Las Vegase ir kituose Europos bei JAV miestuose.