Collection: Elena Kepalas (Kepalaite)

Elena Kepalas - profesionali tarpukario Vilniaus balerina, baigiantis karui, pasitraukė į Vokietiją (1945-48), vėliau emigravo į Australiją (1948-57). Tęsdama klasikinio šokio studijas ir praktiką, susidomėjo simboline abstrakčiojo ekspresionizmo tapybos kalba. Persikėlusi į Kanadą, Torontą (gyveno 1957-61), lankė Ontario meno koledžo Skulptūros studiją. 1961 m., apsigyvenusi Niujorke, gilino bronzos liejybos technologines žinias Bruklino muziejaus meno mokykloje Skulptūros skyriuje.

Niujorke, domėdamasi modernizmo klasikų laimėjimais, E. Kepalas susipažino su J. Lipchitzu, kuris globėjiškai stebėjo ir koregavo ankstyvuosius dailininkės darbus, parašė įvadinį žodį pirmosios personalinės parodos katalogui. Vertindamas jos augantį profesionalumą prisiminė savo jos, ir M. K. Čiurlionio tėviškę - Lietuvą. Elenos skulptūrinės kompozicijos - kintančios erdvėje, jų plazdančių formų dinamika artima ekpresionizmo stilistikai. Portretai įdomūs savo netipiškai apibendrintais tūriais, ekspresyviai išryškintomis faktūromis.

Vėliau, sekdama vėlyvojo modernizmo sklaidą, menininkė susidomi minimalizmu, grynąja, anonimine, pramoninės formos estetika.

Parengta pagal "Išeivijos dailė", Vilnius, 2003, p. 221-223

No products found
Use fewer filters or remove all