Collection: Audrius Naujokaitis

Audrius Naujokaitis (gimė 1961 m. Vilniuje, mirė 2012 m.) buvo dailininkas, fotografas, grafikas, freskų tapytojas, ilgametis Antologijos filmų archyvo (Niujorkas, JAV) kuratorius. Studijavo Vilniaus dailės akademijoje. Nuo 1992 m. gyveno JAV. Jis priklauso menininkų Ričardo Nemeikšio, Gintaro Palemono Janonio, Ričardo Bartkevičiaus, Marijaus Piekuro, Arvydo Baltrūno kartai. Tačiau jam nesvetima ir kiek vyresnės kartos (ar kartų) tapytojų – Algio Skačkausko, Henriko Čerapo, Jono Gasiūno, Vidmanto Ilčiuko, Audriaus Dzikaro estetinė pasaulėžiūra, apskritai XX a. 9-ojo dešimtmečio antros pusės mūsų tapybos mitopoetika, net (kiek ironiška) mistikos dozė, naujai atgijęs simbolizmas. Kūrinius eksponavo Lietuvoje, Vengrijoje, Rusijoje, Portugalijoje, Olandijoje, Japonijoje ir JAV. 

Jo kūrybą sąlygiškai galima būtų skelti į dvi dalis – tai, kas sukurta Lietuvoje, ir kūrybą, išvykus į JAV. Lietuvoje jis daugiausia kūrė paveikslus, grafiką, fotografavo. Šiuo kūrybos periodu šalia arsiškos-gudaitiškos tapybos mokyklos galima pastebėti ir dviejų A.Naujokaičiui turėjusių įtakos asmenybių – Justino Mikučio ir Viliaus Orvido – pėdsakų. Atsidūrus JAV, A.Naujokaičio kūrybos braižas ir būdai šiek tiek keitėsi, jo kūrybą stipriai paveikė filmininkas Jonas Mekas. Šalia tapybos ir grafikos atsirado asambliažų, su nauja jėga atgijo fotografavimas, taip pat svarbią vietą užėmė videomenas, ypač kaip dokumentuojanti medija. Kelerius paskutinius gyvenimo metus A.Naujokaičiui vis dažniau viešint Lietuvoje, net įsikūrus ir dirbant „Fluxus ministerijoje“ Vilniuje, lietuviškasis ir amerikietiškasis kūrybos lygmenys tarsi vėl pradėjo maišytis, lietis į viena.

Kūrinių yra Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje, Zimmerli meno muziejuje (Rodgers universitetas, Newe Brunswick, JAV), Asger Jörn dailės muziejuje Silkeborge (Danija), Tretjakovo galerijoje Maskvoje, Jono Meko vizualiųjų menų centre, Modernaus meno muziejuje Vilniuje.

Parengta pagal: https://www.m.kaunodiena.lt inf.