Kolekcija: Vladas Vildžiūnas

Vladas Vildžiūnas (1932–2013) - žymus Lietuvos skulptorius, fotografas, visuomenės veikėjas Vladas Vildžiūnas gimė Dabužiuose (Anykščių r.), baigė Anykščių mokyklą, vėliau – studijas tuometiniame Lietuvos valstybiniame dailės institute, nuo 1957 m. dalyvavo parodose. Sukūrė paminklinių skulptūrų, monumentalių dekoratyvinių skulptūrų ir daug kitų žymių ir reikšmingų kūrinių. Daugiausia V. Vildžiūno skulptūrų galima pamatyti Vilniuje: Salomėja Nėris, Barbora, Laurynas Stuoka Gucevičius, Lietuviška baladė. Anykščiuose stovi skulptūra Kristui Nazariečiui, Druskininkuose – Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui.  Svarbiausi apdovanojimai: LSSR valstybinė premija (1976), Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija (2003), Lietuvos nacionalinė premija (2012)

Vlado Vildžiūno asmenybe ir kūryba galima būtų papasakoti beveik visą XX amžiaus lietuvių skulptūros istoriją. Jam pačiam įtakos turėjo lietuvių liaudies skulptūra, vėliau – skulptorius Juozas Mikėnas ir bendraminčiai amžininkai Teodoras Kazimieras Valaitis, Alfonsas Ambraziūnas.
Brandžiausi šio skulptoriaus kūrybos metai prabėgo Jeruzalėje, kurioje buvo sukurti charakteringiausi kūriniai. Čia brendo anuomet jaunesnioji skulptorių karta – Mindaugas Navakas, Stanislovas Kuzma, Petras Mazūras.
V.Vildžiūno skulptūra „Deivė paukštė“, sukurta pagal archeologės ir antropologės Marijos Gimbutienės (1921–1994) atradimus, svarstymus eksponuojama Jungtinėse Amerikos Valstijose, Los Andžele, Kalifornijos universiteto Franklin D. Murphy skulptūrų parke šalia tokių garsenybių kaip Hans Arp, Deborah Butterfield, Alexander Calder, Barbara Hepworth, Jacques Lipchitz, Henry Moore, Auguste Rodin, David Smith ir kitų. Plačiau žr.:

Franklin D. Murphy Sculpture Garden | Hammer Museum (ucla.edu)

Prekių nėra.
Visus filtrus atitinkančių prekių nerasta, naudokite mažiau filtrų arba pasirinkite ištrinti visus filtrus.