Kolekcija: Leonardas Tuleikis

Leonardas Tuleikis - tapytojas. Gimė 1939 m. sausio 25 d. Plungės rajone Babrungėnų kaime. Mirė 2014 m. balandžio 20 d. Vilniuje

Vaikystė prabėgo Plateliuose, kur 1952 m. baigė septynmetę mokyklą. Neramių pokario metų įspūdžiai atsispindės visoje tapytojo kūryboje. 

1952–1957 m. mokėsi Telšių taikomosios dailės vidurinėje mokykloje.

Su bendramoksliais – Romualdu Budriu, Ignu Budriu, Vincu Kisarausku, Donatu Valatka ir kt. – buvo susietas tolesnis meninis gyvenimas. Penktame kurse piešimą dėstė jaunas dailininkas Aloyzas Stasiulevičius.

1957–1963 m. studijavo tapybą Vilniaus dailės institute.

Didžiausią poveikį turėjo prof. Antanas Gudaitis – svarbiausias dailininko mokytojas. Tarp kitų įsimintinų dėstytojų buvo profesoriai Kazimieras Morkūnas ir Petras Aleksandravičius. Prof. A. Gudaitis jauno dailininko kūryba labai domėjosi ir baigus mokslus – lankėsi jo dirbtuvėje, stebėjo, skatino.

1966 m. įstojo į Lietuvos dailininkų sąjungą.

Vėliau buvo išrinktas į tapybos sekcijos biurą, įsitraukė į bendraminčių būrį, kuriam priklausė Antanas Gudaitis, Jonas Švažas, Jonas Čeponis, Silvestras Džiaukštas, Aloyzas Stasiulevičius, Vincas Kisarauskas, Bronius Uogintas.

1969 m. išrinktas tapytojų sekcijos pirmininku.

1975–1976 m. stažavosi Italijoje.

1978 metais Leonardui Tuleikiui suteiktas Lietuvos Respublikos nusipelniusio meno veikėjo vardas. 

Leonardas Tuleikis taip pat apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Pagal  www.leonardastuleikis.com