Kolekcija: Saulė Kisarauskienė

Saulutė Stanislava Kisarauskienė gimė 1937 m. Kaune. 1960 m. baigė Lietuvos dailės institutą (tekstilę). Nuo 1960 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. 1966 m. tapo Lietuvos dailininkų sąjungos nare. 1970–1982 m. dirbo Vilniaus universiteto bibliotekos Grafikos kabinete. Mirė 2023 m. Vilniuje.

S. Kisarauskienė sukūrė estampų, ekslibrisų, knygų iliustracijų, nutapė paveikslų. Menininkė plėtojo monotipijos, moliotipijos, oforto, akvatintos, sausosios adatos, kartono, medžio raižinio, įvairias mišrias technikas, jos grafikos kūriniams būdinga improvizacija, grakščios linijos, įvairių faktūrų deriniai, tapybos darbuose dominuoja abstrakčios kompozicinės struktūros, stambių masių, geometrizuotų formų ir linijų junginiai, minimalistinė spalvinė gama, dramatizmas.

1994 m. S. Kisarauskienė įsteigė vyro dailininko Vinco Kisarausko labdaros fondą. Menininkės kūrinių turi Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, MO muziejus, Lenkijos, Rusijos, Jungtinių Amerikos Valstijų muziejai.