Kolekcija: Jonas Mackevičius

Dailininkas tapytojas, akvarelistas Jonas Mackevičius gimė 1872 m. gimė Raguvoje, Panevėžio apskrityje. Mirė 1954 m. Šveicarijoje. 1894 m. baigė Maskvos dailei skatinti mokyklą, 1896 m. – kunigaikštytės Taniševos dailės studiją, o 1901 m. Dailės akademiją. Gyvendamas tuo metu Petrapilyje, J. Mackevičius priklausė tuo metu pagarsėjusiai realistų - žanrininkų dailininkų grupei „Peredvižniki“.

Jonas Mackevičius lankėsi įvairiose Europos valstybėse, Mažojoje Azijoje, Palestinoje, Egipte ir kitur. Tapytojas taip pat 1907 m. dalyvavo pirmojoje lietuvių dailininkų parodoje Vilniuje, o vėliau įstojo į Lietuvių dailės draugiją. Ilgą laiką, 1914-1929 m., gyveno Kaprio saloje, Italijoje. Tai svarbus dailininkui kūrybos periodas. 1926 m. buvo surengtos jo kūrinių parodos Kaune ir kituose miestuose. J. Mackevičius iki 1940 m. buvo Meno mokyklos akvarelės ir piešimo dėstytojas. Per tą laiką dalyvavo dailės parodose Lietuvoje ir užsienyje. Buvo vienas iš Lietuvos dailininkų draugijos steigėjų. 1938 m. apdovanotas DLK Gedimino III laipsnio ordinu. 1944 m. artėjant sovietinei armijai prie Lietuvos, Mackevičius pasitraukė į Vakarus ir apsigyveno Šveicarijoje.

J. Mackevičius – akademinio realizmo atstovas, linkęs į romantizmą. Kai kuriuose Italijos laikotarpio kūriniuose jaučiama ir impresionizmo įtaka. Didelio formato istoriniuose paveiksluose perteikė tų įvykių nuotaikas, tipažus, spalvų koloritą, puikią kompoziciją. Vytautui Didžiajajm skirti dailininko darbai laikytini ryškiausia visos tarpukario Lietuvos istorinės tapybos viršūne.

Dailininko kūrinių turi Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės, Vytauto Didžiojo karo, Lietuvos dailės, Panevėžio kraštotyros muziejai, Amerikos lietuvių archyvas Putname, privatūs kolekcininkai („Flora“  Lietuvos meno pažinimo centre „Tartle“), jų buvo įsigiję Kijevo, Odesos, Neapolio, San Francisko muziejai.

Prekių nėra.
Visus filtrus atitinkančių prekių nerasta, naudokite mažiau filtrų arba pasirinkite ištrinti visus filtrus.