Kolekcija: Igoris Piekuras

Igoris Piekuras gimė 1935 m. Minske (Baltarusijoje). 1953–1959 m. studijavo tapybą Lietuvos valstybiniame dailės institute. Tapybą jam dėstė Antanas Gudaitis, Vincas Dilka, Vladas Karatajus ir kt. Nuo 1960 m. mokė dailės Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokykloje. Nuo 1966 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 1985 m. I. Piekurui suteiktas Lietuvos nusipelniusio meno veikėjo vardas. 2005–2006 m. paskirta Lietuvos kultūros ministerijos valstybės stipendija. Tapytojas mirė 2006 m. lapkričio 11 d. Vilniuje.


Jau studijų laikais Igorio Piekuro kūryba nutolo nuo tradicinės lietuvių kolorizmo mokyklos ir pasuko autonominiu keliu. Jo drobėse išryškėja ekspresyvus kolorito naudojimas, lyrinis dramatizmas, jis teikė ypatingą dėmesį linijų plastiškumui. Grynindamas savo meną, I. Piekuras nuolatos eksperimentavo su naujomis medžiagomis, vis kitaip montavo ir komponavo, taip jo kūryba pasižymėjo nepaprastomis novatoriškumo paieškomis, netapo monotoniška. Vienas pirmųjų Lietuvoje pritaikė fotorealizmo estetiką, pats atrado fumažo techniką.  Jo kūrybos temos yra pakankamai natūralios, tai - pačiam tapytojui ir žmonijai aktualūs klausimai. Kūrybingumo, dvasinių išgyvenimų išraiška kontrastavo su gyvenimo negandomis: drastiškomis karo pasekmėmis, gyvenimu totalitariniame režime. Komponuodamas autorius didelę reikšmę skyrė asociatyviam vaizdavimui: jo darbuose išryškėja laiko ir erdvės paralelės, meno ir istorijos kontekstai. Kitoniški jo portretai buvo derinami su alegoriniais vaizdiniais, naudodavo asambliažo techniką,  vaizdą komponuodavo fotonegatyvo montažo principu. Dalį jo kūrybos sudaro ir peizažai, kurie liudija kūrėjo romatiškąjį polinkį (,,Ruduo” 1967 m.). Jis praplėtė šio žanro ribas, suteikė papildamo dramatiškumo savitai komponuodamas vaizdus: plėšydavo, perkirsdavo ir deformuodavo gamtos vaizdinius. Dailininko kūryba yra konceptuali, išryškino I. Piekuro nuolatines savitumo paieškas. 

 

Parengta pagal: Nevčesauskienė, Nijolė, Igorio Piekuro parodos ,,Savitumo paieškos” anotacija, 2005 m., Vilnius.

Prekių nėra.
Visus filtrus atitinkančių prekių nerasta, naudokite mažiau filtrų arba pasirinkite ištrinti visus filtrus.