Kolekcija: Antanas Kmieliauskas

Antanas Kmieliauskas (1932–2019) – Lietuvos dailininkas tapytojas, grafikas, skulptorius, LDS narys, profesorius, Nacionalinės premijos laureatas.

1957 m. baigė tapybos specialybę Lietuvos dailės institute ir tais pačiais metais tapo Lietuvos dailininkų sąjungos nariu. Nuo 1960 m. dalyvauja parodose. 1962–1977 m. dėstė Vilniaus vaikų dailės mokykloje, nuo 1977 m. – Vilniaus dailės akademijoje. 1994 m. jam suteiktas akademijos profesoriaus vardas.

A. Kmieliausko indėlis į Lietuvos dailę milžiniškas: nutapė peizažų, kompozicijų, virš 120 portretų, sukūrė daugiau nei 70 granito ir marmuro skulptūrinių paminklų, 2000 kvadratinių metrų freskų, daugiau kaip 320 ekslibrių ir kt.

A. Kmieliauskas taip pat yra nutapęs Rainių kančios koplyčios freskas, freską Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, buvusiame planetariume, Lietuvos kooperatyvų sąjungoje. Dailininko tapytos freskos puošia Šv. Kazimiero bažnyčios altorių, Bistrampolio knygnešių koplyčią. Vilniuje yra pastatytos kelios jo skulptūros: Šv. Kristoforo skulptūra prie Mikalojaus bažnyčios, kunigo Broniaus Laurinavičiaus žūties vietoje, Vilniaus jėzuitų gimnazijos kieme, paminklas, skirtas 1979–1989 m. Sovietų Sąjungos ir Afganistano kare žuvusiems kariams iš Lietuvos.

Savito bruožo dailininko kūryba, pagrįsta ir fundamentaliomis klasikinio, ir modernistinio Europos meno tradicijomis, yra reikšminga mūsų dailės ir apskritai lietuvių kultūros dalis. Freskoms būdinga netikėti rakursai, prislopintas koloritas, skulptūroms – apibendrintos formos, raiškus siluetas.

1994 m. A. Kmieliauskas už Rainių kančių koplyčios freskas buvo įvertintas Nacionaline kultūros ir meno premija, 2007 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, o 2016 m. už nuopelnus buvo pagerbtas Vilniaus miesto apdovanojimu – Šv. Kristoforo statulėle.