Kolekcija: Aloyzas Stasiulevičius

„(...) Vilnius Stasiulevičiaus kūryboje nėra vien urbanistinis peizažas, jis prilygsta savarankiškam filosofiniam žemynui, Lietuvos istorijos ir kultūros simboliui. Stasiulevičiaus paveikslai Vilniaus tema yra savita urbanistinio peizažo atšaka. Peizažą tapytojas suvokia novatoriškai - tarsi scenovaizdį ar monumentaliosios dailės kūrinį. Vaizduodamas Vilnių, dailininkas atsisako siužeto, literatūrinio pasakojimo, renkasi poetinę metaforą ir muzikinio mąstymo principus.Vieną ir tą patį motyvą tapytojas kaskart interpretuoja skirtingai, įžvelgdamas vis naujų nuotaikų. Dažnai to paties motyvo paveikslus jungia į ciklus, paitelkdamas muzikines komponavimo struktūras. (...)

Ištikimybė Vilniaus temai ir intelektualumas, savita loginė paveikslų kompozicinė sandara, paremta urbanistinių struktūrų harmonija ir kaita, abstarkčios formos sudvasinimas ir laiko, kaip filosofinės kategorijos interpretacija, yapč jautrus ir išlavintas spalvų pojūtis, linijinės ritmikos muzikalumas ir novatoriškas koliažo ir paveikslo paviršiaus ir faktūros suvokimas, monumentalumas ir dekoratyvumas yra esminiai Stasiulevičiaus tapybos bruožai, išskiriantys šio dailininko kūrybą Lietuvių dailėje.”

Parengta pagal: D. Zovienė, „Aloyzas Stasiulevičius”, p. 150, in: 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų, sudarė R. Jurėnaitė, Vilnius: R.Paknio leidykla, 2000

Prekių nėra.
Visus filtrus atitinkančių prekių nerasta, naudokite mažiau filtrų arba pasirinkite ištrinti visus filtrus.