Kolekcija: Alfonsas Dargis

ALFONSAS DARGIS (g. 1909-05-12 Reivyčių k. - m. 1996-01-13 Friedrihshafene; palaidotas Friedrichshafeno kapinėse (Vokietija), dailininkas. 
Gimė ūkininkų Igno ir Mortos Dargių šeimoje. Mokėsi pradinėje mokykloje pas mokytoją Henriką Kačinską, 1924-1929 m. - Mažeikių gimnazijoje, buvo vienu iš kraštotyrinės „Senovės pažinimo mėgėjų kuopelės" steigėjų. Besimokant gimnazijos pirmoje klasėje paruošė ir šapirografu išspausdino pirmąjį gimnazijoje 12 pusl. apimties laikraštėlį „Mokinukas". Apipavidalino neperiodinį Mažeikių muziejaus leidinį „Senovė". Be leidybinių rūpesčių, A. Dargis dar užsiėmė muzikavimu, grojo smuiku gimnazijos orkestrėlyje. 1929 - 1936 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, priklausė „Formos" grupei, kuri rūpinosi grafikos meno plėtote. Už diplominį darbą - šešių darbų ciklą „Lietuvių vestuvių papročiai" skirta valstybinė stipendija studijoms užsienyje. 1936 - 1940 m. studijavo Vienos dailės akademijoje scenografiją. Po baigimo tik trumpam grįžęs į Lietuvą 1941- 1951 m. dirbo scenografu Berlyno, Teplitzo, Gothos, Eisenacho, Goetingeno ir Hanoverio teatruose. 1947 m. išleido iliustracijų albumą „Lietuvių vestuvių papročiai".
1951 m. išvyko gyventi į JAV, Rochester N.Y. Kaip ir dauguma lietuvių dirbo fabrike, kūrybai skirdamas tik laisvalaikį. Beveik kasmet rengtos personalinės ir grupinės parodos. Apdovanotas Dalaso grafikų asociacijos prizu, Rochesterio universiteto Lillian Fairchild atminimo kasmetiniu prizu, Juror's shaw prizu. A. Dargio kūryba saugoma: Ročesterio memorialinio meno galerijoje, Niujorko moderniojo muziejuje, Dalaso vaizduojamojo meno muziejuje, Filadelfijos meno muziejuje, Hantingtono galerijoje, Čiurlionio galerijoje Čikagoje, Delavaro, Nebraskos, Ročesterio universitetuose ir kitur.
1985 m. dailininkas su žmona persikėlė gyventi į Vokietiją, kurortinį Friedrihshafeno miestą. Kur gyveno iki mirties. 

Ryšiai su Lietuva
Su Lietuvos dailės muziejumi ryšius dailininkas užmezgė 1987 m. 1989 m. surengta pirmoji personalinė paroda Lietuvoje skirta 80-mečiui paminėti. Nuo 1991 m. aktyviai bendravo su Mažeikių muziejumi - dovanota didelė tapybos, grafikos darbų kolekcija (iš viso muziejuje saugoma 91 vnt.). 1994 m. iš dovanotų darbų Mažeikių muziejuje surengta paroda skirta dailininko 85-mečiui pažymėti, kuri vėliau buvo eksponuojama Kaune ir Plungėje.
Alfonso Dargio kūrybą Lietuvoje (iš viso apie 300 darbų) saugo: Lietuvos dailės muziejus Vilniuje, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Kaune, Žemaičių dailės muziejus Plungėje, Mažeikių muziejus.
A. Dargio kūryba pasižymi stilistikos įvairove, čia ir ekspresionizmo, ir siurealizmo, ir simbolizmo elementų, pridėjus dar tapybos ir grafikos scenografiškumą visa tai galima įvardinti "dargišku" stiliumi.

Parengta pagal  www.mke.lt