Kolekcija: ABSTRAKCIJOS TOLIUOSE | PARODA

Išeiviai – abstraktaus ekspresionizmo DNR nešėjai Lietuvos mene.
Po antrojo pasaulinio karo lietuvių išeivijos menininkai, patekę į svečias šalis, sisidūrė su naujausiomis meno raiškos tendencijomis, ko pasekoje jie koregavo savo kūrybą ir pasinėrė į abstraktaus ekspresionizmo bangas.

AUTORIAI: Romas Viesulas, Pranas Lapė, Elena Urbaitis, Pranas Gailius, Adomas Galdikas, Kazimieras Žoromskis, Kęstutis Zapkus, Juozas Bagdonas, Eugenijus Budrys, Telesforas Valius, Leonas Urbonas, Viktoras Vizgirda, Adolfas Vaičaitis, Viktoras Petravičius, Henry Šalkauskas, Albinas Elskus ir kiti.

Darbo laikas:

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį: pagal išankstinius susitarimus Ketvirtadienį, penktadienį: 12:00 - 19:00 val. Šeštadienį, sekmadienį: 12:00 - 18:00 val.