PARODOS

VYKSTANČIOS PARODOS:

Šiuo metu Tumo Galerijoje vykstanti ekspozicija:

Aboudia (Ivory Coast), Esther Mahlangu (South Africa), Erik Bergrin (USA), Josph Adibleku (Ghana), Obou Gbais (Ivory Coast), Alpha Odh (Kenya), Antoni Tàpies (Spain), Anton Smit (South Africa), Adomas Galdikas, Theo Tobiasse, Pranas Domšaitis, Leonardas Tuleikis, Stasys Eidrigevičius, Arbit Blatas (Lithuania / France / USA), Juozas Bagdonas (Lithuania / USA), William Bakaïmo (Cameroon), Daniel Bamigbade (Benin), Carter (USA), Vytautas Ignas (Lithuania / USA), Vytautas Kasiulis  (Lithuania / France), Juozas Kėdainis  (Lithuania) Viktoras Petravičius  (Lithuania / USA).

PRAĖJUSIOS PARODOS:

2023 m.

2023 10 03 - 2023 10 21

Alpha ODH (Kenija) Solo Paroda

TUMO GALERIJA, Užupio g. 28, Vilnius

2023 06 01 - 2023 07 15

PRANO DOMŠAIČIO (1980-1965) tapybos paroda-pardavimas

TUMO GALERIJA, Užupio g. 19, Vilnius

Parodos lankymo valandos:
IV-V : 12:00 - 19:00 val.
VI-VII : 12:00 - 18:00 val.

Pranas Domšaitis

2023 06 24 - 2023 09 01, KABLYS+JŪRA, Palanga.

Parodos lankymo valandos:
I-VII : 10:00 - 20:00 val.


 Šiuoalikinio Afrikos Meno paroda. KABLYS+JŪRA. Palanga


2023 03 09 - 2023 04 29


Modernus Lietuvos menas nuo arsininkų

1932 m. Kaune įkurta Lietuvos dailininkų grupė ARS bei išleistas jos Manifestas.

Iniciatorių (A. Gudaitis, J. Mikėnas, A. Samuolis, V. Vizgirda) tikslas buvo sutelkti stipriausias lietuvių modernios dailės pajėgas ir aktyvia veikla įtvirtinti jos pozicijas. Arsininkai siekė sukurti savitą lietuvių dailės stilių, pagrįstą 20 a. pradžios modernaus meno laimėjimais ir kūrybiškai plėtojamomis tautodailės tradicijomis. Arsininkų kūryba tapo 20 amžiaus lietuvių dailės atsinaujinimo pradžia ir jos tolesnės raidos pagrindu.

Tumo Galerijoje, Užupio g. 19 vykstančioje parodoje "Modernus Lietuvos menas nuo arsininkų " eksponuojami ARS sumanytojų Antano Gudaičio ir Viktoro Vizgirdos, jų bendraminčių A.Galdiko, V.K. Jonyno, bei sekėjų ir mokinių A. Martinaičio, R.P. Vaitiekūno, H. Natalevičiaus, V. Igno, S. Džiaukšto, L. Surgailio, V. Petravičiaus, V. Dombrovskio darbai.

Parodos lankymo valandos:
IV-V : 12:00 - 19:00 val.
VI-VII : 12:00 - 18:00 val.

2023 01 20 - 2023 03 05

FACE TO FACE

Tumo Galerijos Ekspozicijų salė, Turgelių g. 1, Vilnius

Grupinė paroda FACE TO FACE – tai kvietimas susitikti su šiuolaikiniais Afrikos ir Pietų Amerikos tapytojais akis į akį, atidžiau pažvelgti į menininkų vaizduojamus veidus, atpažinti juose slypinčias kultūrines nuorodas, vizijas, pasaulėžiūrą.

VEIDAS nuolat reaguoja, suteikdamas užuominų apie emocinę ir fizinę būseną. Tai – turtingiausias neverbalinio bendravimo įrankis, pagal kurį žmonės dažniausiai atpažįstami ir identifikuojami. Būtent todėl daugelyje pasaulio kultūrų veidai šimtmečius būdavo vienaip ar kitaip modifikuojami, naudojami lyg drobės saviraiškai.

Kaukės, dažai ir skarifikacija – priemonės socialiniam statusui ar rangui perteikti, kultūriniam tapatumui, priklausymui tam tikrai grupei ar bendruomenei išreikšti, arba, priešingai, tapatybei maskuoti.

TUMO galerija parodoje FACE TO FACE pristato devynis skirtingus menininkus, devynias skirtingas žmogaus veido vizijas ir devynis šiuolaikinės visuomenės suvokimo modelius.

PARODA LANKOMA PAGAL IŠANKSTINIUS SUSITARIMUS: info@tumogalerija.lt

Eksponuojami kūriniai: KŪRINIAI

TARPININKAI 

Tumo Galerija, Užupio g. 19, Vilnius

Parodoje „Tarpininkai“ pristatomų aštuonių šiuolaikinių Afrikos menininkų kūriniai tampa save permąstančio žemyno dokumentacija, tiltu tarp praeities ir dabarties. Eksponuojamuose paveiksluose bei skulptūrose – turtingo kultūrinio paveldo, žemyno istorijos atspindžių ir veržlaus šiuolaikiško žvilgsnio, sintezė. Menininkai interpretuoja žemyno būtį, patiriamą kultūrinę ir ekonominę transformaciją, tiria žmogaus emocinę būklę. Brėždami savos tapatybės ribas ir, kartu, megzdami tarpkultūrinį dialogą, drąsiu žingsniu žengia už savų sienų ir skatina permąstyti vyraujantį mitą apie Afrikos žemyną.

Eksponuojami kūriniai: KŪRINIAI

2022 m.

2022 09 08 - 2022 10 02

VIZIONIERIAI MENE: K.Zimblytė X M.Gediminas

Tumo Galerija, Užupio g. 19, Vilnius
Rugsėjo 08 d. – Spalio 02 d. 2022 m.

 


2022 m. 05 mėn. 10 d. - 2022 m. 10 mėn. 10 d.

„Šiuolaikinė Afrikos dailė: tapatybės svajos ir realijos“

Lietuvos Nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) / Vytauto Kasiulio dailės muziejuje, Goštauto g. 1

022 06 25 - 2022 07 31

"Vasaros Karštis"

2022 m. Gegužės 5 - Birželio 17 d.

"ABSTRAKCIJOS TOLIUOSE"
AUTORIAI:
Romas Viesulas, Pranas Lapė, Elena Urbaitis, Pranas Gailius, Adomas Galdikas, Kazimieras Žoromskis, Kęstutis Zapkus, Juozas Bagdonas, Eugenijus Budrys, Telesforas Valius, Leonas Urbonas, Viktoras Vizgirda, Adolfas Vaičaitis, Viktoras Petravičius, Henry Šalkauskas, Telesforas Valius, Albinas Elskus ir kiti.

 

2022 m. Vasario 18 - Kovo 28 d.

1940-1990 okupaciniais metais Lietuvoje kurtų kūrinių paroda COBOK (SOVOK)

2022 01 04 - 2022 02 13 d:

Jono Rimšos (1903-1978)  tapybos paroda "PIETŲ AMERIKOS RITMAI"

 

 

 2021 m.

2021 11 06 - 2021 12 24 d.

Litvakų tapybos ir skulptūros paroda "Pasaulio klajūnų sugrįžimas"

Jacques Lipchitz (1891-1973), Theo Tobiasse (1927-2012), Samuel Bak (g.1933 m.), Jose Gurvich (1927 - 1974), Emmanuel MANE-KATZ (1894-1962), Neemija Arbit Blatas (1908-1999), Pinchas Kremegne (1890-1981), Moshe Rosenthalis (1922-2008), Michel Kikoine (1892-1968), Pinchus Abramovich (1909-1986), Samuelis Tepleris (1918-1998)

 

 

 

2021 10 14 - 2021 10 31 d. Vytauto Kasiulio (1918-1995) darbų paroda

 

2021 09 15 - 2021 10 03 d. Prano Domšaičio (1880-1965) darbų paroda