AUTORIAI

A-Z:

ABRAMOVICH, Pinchus (1909-1986) 

ALEKSANDRAVIČIUS, Petras (1906-1997) 

ANTANAVIČIUS, Valentinas (g. 1936)

BAGDONAS, Juozas (1911-2005) 

BAITLER, Zoma (1908-1994)

BAK, Samuel (g. 1933) 

BIČIŪNAS, Rimantas (g. 1945) 

BLATAS, Nechemija Arbitblatas (1908-1999)

CICĖNAS, Linas (g. 1967 m.)

DANILIAUSKAS, Jonas (g. 1950 m.)

DARGIS, Alfonsas (1909-1996)

DOMŠAITIS, Pranas (1880-1965)

DŽIAUKŠTAS, SIlvestras (g.1928)

EIDRIGEVIČIUS, Stasys (g. 1949 m.)

ELSKUS, Albinas (1926–2007)

GALDIKAS, Adomas (1893-1969)

GAILIUS, Pranas (1928-2015)

GIBAVIČIUS, Rimtautas (1935-1993)

GURVICH, Jose Zuzmanas (1927-1974)

GUTAUSKAS, Leonardas (g.1938)

IGNAS, Vytautas (1924-2009)

JACOVSKIS, Adomas (g. 1948)

JONYNAS, Vytautas Kazimieras (1907-1997)

KANČIAUSKAS, Vladas (g. 1945)

KASIULIS, Vytautas (1918-1995)

KAŠUBA, Vytautas (1915-1997)

KĖDAINIS, Juozas (1915-1998)

KEPALAITĖ KEPALAS, Elena (1921-2006)

KIKOINE, Michel (1982-1968)

Kisarauskas, Vincas (1934-1988)

KLIMANSKAS, Jonas (1932-1996)

KOVARSKY, Yehoshua (1907-1967)

KRASAUSKAS, Stasys (1929-1977)

KREMEGNE, Pinchas (1890-1981)

KURAS, Algimantas Jonas (g. 1940)

KUZMA, Stanislovas (1947-2012)

LAPĖ, Pranas (1921-2010)

LIPCHITZ, Jacques (1891-1973)

LOVET-LORSKI, Boris (1894-1973)

MACKEVIČIUS, Jonas (1872-1954)

MACKONIS, Jonas (1922-2002)

MANE-KATZ, Emmanuel (1894-1962)

MARCINKEVIČIUS, Vilmantas (g. 1969)

MARTINAITIS, Antanas (1939-1986)

MASLAUSKAITĖ, Sigita (g. 1970)

MONČYS, Antanas (1921-1993)

NATALEVIČIUS, Henrikas (g. 1953)

NAUJOKAITIS, Audrius (1961-2012)

PASQUA, Philippe (g. 1965 France)

PETIT, Marc (g. 1961 France)

PETRAŠIŪNAITĖ, Audronė (g. 1954 m.)

PETRAVIČIUS, Viktoras (1906-1989)

PETRULIS, Algirdas (1915-2010)

PUIPA, Audrius (1960-1997)

RAIN, Gavin (g. 1971, South Africa)

RIMŠA, Jonas (1903-1978)

ROSENTHALIS, Moshe (1922-2008)

RŪKŠTELĖ, Antanas (1906-1990)

SAUKA, Šarūnas (g. (1958)

SEGALL, Lasar (1889-1957)

SKUDUTIS, Mindaugas (g. 1948)

SLIŽYS, Raimundas (1952-2008)

SODEIKA, Danielius (g. 1961)

SURGAILIS, Leopoldas (1928-2016)

ŠALKAUSKAS, Henrikas (1925-1979)

ŠIMULYNAS, Šarūnas (1939-1999)

STASIULEVIČIUS, Aloyzas (g. 1931)

TAGLIAPIETRA, Fabio (g. 1978 Italy)

TEPLER, Shmuel (1918-1998) 

TOBIASSE, Theo (1927-2012)

TULEIKIS, Leonardas (1939-2014)

URBAITYTĖ-URBAITIS, Elena (1922-2006)

UŠINSKAS, Stasys (1905-1974)

VAIČAITIS, Adolfas (1915-2015)

VAITIEKŪNAS, Ričardas Povilas (g. 1940)

VAITKŪNAS, Arūnas (1956-2005)

VALAITIS, Teodoras Kazimieras (1934-1974)

VALADKEVIČIŪTE, Nijolė (1944-2020)

VALIUS, Telesforas (1914-1977)

VIESULAS, Romas (1918-1986)

VILDŽIŪNAS, Vladas (1932-2013)

VILUTIS MIKALOJUS (1944)

VIZGIRDA, Viktoras (1904-1993)

ZAPKUS, Kęstutis (g. 1938)

ZIMBLYTĖ, Kazė (1933-1999)

ŽOROMSKIS, Kazimieras (1913-2004)

ŽUKAS, Vaidotas (g. 1956 m.)